Årlege arrangementer på Voss

Vossa Jazz

Vossa Jazz er en internasjonal jazzfestival som arrangeres årleg ved påske. 

Voss Cup

Voss Cup er den største fotball barneturneringa i Norge. 

Osafestivalen

Osafestivalen har som profil å vera ein møtestad for klassisk musikk (med vekt på tidlegmusikk) og folkemusikk med kurs, seminar og konsertar.

Ekstremsportveko

Ekstremsportveko er den største ekstremsportfestivalen i verden, og arrangeres kvart år på Voss.

Smalahovesleppet

Smalahovesleppet er ein matfestival for smalahove som avholdes kvart år på Voss i månedsskiftet september–oktober.

Dela med dig:
Parkvoss Insight Opplevelser