Vinkjellar

Verdas beste vinar ventar i ein hotellkjellar på Voss

Under oss ligg det eit skattekammer. Vinkjellaren vår har eit enomrt utval av nokre av dei beste vinane i verda. Her ligg om lag 40.000 flasker frå kvar einaste vindistrikt.
Me legg vekt på at gode vinopplevingar ikkje skal vera alfor dyre, så dei unike flaskene er mogleg å få for ein særs rimelig pris,samanlikna med andre restaurantar.

Omvisning og vinsmaking
Om du er utdanna vinkjennar eller berre glass i aromatiske dråpar, kan du få ei oppleving av dei skjeldne i vinkjellaren vår. Me tilbyr omvisning og smaksprøver med grundige forklaringar og rettleiing.

Vinsmakinga tar mellom 1,5 til 2 timar og er eit populært supplement til hotellopphaldet eller restaurantbesøket. Det er og ein god aktivitet ved konferansar, eit bonusinnslag i store selskap og høgdepunkt for vinklubbar.

Har du noko spørsmål, ta gjerne kontakt med vår vinkelner Francesco Marzola.