Bli med inn i skattkammeret på Park Hotel Vossevangen

Verdas beste vinar ventar i ein hotellkjellar på Voss

Vår filosofi er at alle skal ha råd til å unne seg ei flaske verkeleg god vin, seier vinkelner på Park Hotel Vossevangen. Difor er me ikkje så glade i gangetabellen. Me har eit fast påslag på vinen, og gonger ikkje med to eller tre, slik som andre restaurantar gjer.

Resultatet er at du kan få nokre av verdas beste og mest sjeldne vinar til svært gode prisar på Park Hotel Vossevangen. Faktisk så gode at ryktet har spreidd seg over landegrensene. Ein belgisk vinentusiast køyrde eins ærend frå Brussel til Voss for å sikre seg nokre flasker av skatten på Park Hotel Vossevangen. Han var ikkje like nøgd då han fekk vite at han ikkje fekk ta dei med seg tilbake.

Park Hotel Vossevangens vinkjeller er tildelt “Best Awards of Exsellence” fra det anerkjente tidsskriftet Wine Spectator.

Vinkjeller med flasker overalt     Vinkjeller med flasker overalt

Smak på verdas beste vinar

Vinkelner  og hotelldirektør Jan Bruse Andersen er gjerne vegvisarar inn i den store og mangfaldige vinverda. For så godt som kvart einaste gode vindistrikt i heile verda er representert i kjellaren på Park Hotel Vossevangen. Ca. 70 000 flasker fyller skattkammeret frå golv til tak. Her er det om å gjere å trå forsiktig! Inntil 20 personar får sleppe inn i det aller heilagaste av gongen, og deretter smake på nokre av skattane. Du kan sjølv velje kor mange vinar du vil smake på, og i kva prisklasse dei skal ligge.
Du kan til dømes smake på eit glas champagne, to kvite og to raude vinar, til ein samla pris av 500 kroner per person og oppover. Me tilpasser smakinga til alle nivå i gruppa. Nokre er kanskje heilt blanke når det gjeld vin, medan andre er meir vidarekomne. Me tilpassar individuelt, slik at alle får ei stor og hyggeleg vinoppleving, uansett kor drevne eller uøvde dei måtte vere.

Sosialt og spennande

Du treng ikkje ha inngåande kjennskap til vin for å ha glede av god vin. Det er nettopp dette som er noko av poenget på Park Hotel Vossevangen: Hjå oss kan du oppleve noko nytt, smake noko du aldri har smaka før – og som få andre har smaka før deg! Det er ingen grunn til å ha prestasjonsangst. Mange synest det er vanskeleg å kjenne skilnaden frå ein vin til ein annan, men det er fordi det gjerne går lang tid mellom kvar ulik vin. Her får du smake fleire vinar etter kvarandre, og då kjenner ein lett nyansane og skilnaden mellom kvar enkelt.

Stadig fleire bedrifter ser gleda og nytten i det sosiale rundt ei vinsmaking. Vinsmaking er moro og spennande, og “teambuilding” på høgde med det meste.

Satsing på lokale råvarer

Voss er leiande på lammekjøt, og det vil våre gjester merke. I tillegg får me eit fantastisk kalv- og oksekjøt frå distriktet. Frukt, bær og økologisk dyrka grønsaker får me frå lokale produsentar, honning frå Voss og mykje god, spennande norsk ost. Sjølv om mykje av maten hentar inspirasjon frå Frankrike og Italia, er me opptekne av å servere kortreist mat på våre bord.

Gjer eit vinkupp i “lådan”

I Park sin restaurant Elysée kan du velje frå a la carte-menyen eller få servert ein fastlagt 3-, 4- eller 5-rettars meny med inkludert vinpakke.

Eg tør påstå at vinkartet i Elysée er det største og beste ein kan finne i Europa. I tillegg har me restekassa “lådan”, kor flasker hamnar etter kvart som me har opprydjing i samlinga. Blant resteflaskene gøymer det seg verkelege godbitar, slik at du kan ende opp med å betale 475 kroner for ein vin til minst det dobbelte.

Dersom du veit kva vin du vil ha, kan du vere ganske sikker på at me har han. Dersom du ikkje veit kva du vil ha, fortel du meg kva slags vin du likar.

Jan Bruse Andersen og kona Gro Andersen tok over Park Hotel Vossevangen i 1979. Den gongen hadde hotellet “spisesal”. Me drøymde om å lage restaurant. Og for å ha ein god restaurant, må du ha god vin. Difor begynte me å kjøpe inn vin systematisk, og over ein tiårs-periode bygde me opp vinkjellaren med det aller beste me fekk tak i til ein rimeleg pris, fortel han.

I dag rommar vinkjellaren på Park Hotel Vossevangen ei av dei største, beste og mest rikhaldige vinsamlingar i Nord-Europa. Folk kjem frå inn- og utland, eins ærend for å nyte vin hjå oss på Park Hotel Vossevangen. Det er gledeleg å sjå at vininteressa heile tida veks i Noreg, og at me får stadig fleire vinturistar. Me er heile tida på jakt etter nye vinar, og er opptekne av at samlinga er i utvikling.
Og kva vil så hotelldirektøren tilrå som eit spesielt godt kjøp for vinturistar på Voss?

Ein velmogen Bordeaux av 82-83- eller 85-86-årgang. Då får du mykje vin for pengane, og garantert eit ynskje om fleire turar tilbake til Park, lovar han.

 

 

PRISER

Omvisning i vinkjeller + 1 glass champagne         Kr 175,- per pers

Vinsmaking ( minimum 10 personer)

Smaking av 4 viner ( inkl omvisning + 1 glass champagne Kr 500,- per pers

Smak av flere viner, pris på forespørsmål

Spørsmål og kommentarar eller ønsker å se på vinkartet, send ein e-post til Jan Børge Andersen