Stengt

Midlertidig stengt

Hotellet er stengt frå 16 mars grunna Covid-19 situasjonen som no pregar store delar av verda.
Me kan nåast på booking@parkvoss.no eller på telefon: 56 53 10 04 (vekedagar 09-14 )

Me svarar så fort me kan, men ber dykk visa tolmod i denne situasjonen. 

Informasjon om situasjonen vil bli oppdatert på våre nettsider.
Ta vare på kvarandre, så håper me at me sjåast snart igjen.

 

Nyheiter


You are now subscribed